De SAUERBURGER WEIDE- en OPPERVLAKTEVERZORGINGSUITRUSTING ASTRAL, DINGO en WM zijn voor de zorg voor braakland, verlaten gebieden en weiden en weiden
Ze kunnen ook worden gebruikt voor het mulchen van begroeing, maïs, zonnebloemen en gewasresten bij de akkerbouw. Het mulchen van struikgewas en snoeiafval is gemakkelijk uitvoerbaar. De rotor is uitgerust met universele klepelmessen of brede hamers en is uitgebalanceerd met de hoogste precisie en garandeert een trillingsvrije werking. In combinatie met een tegenmes produceert het een optimaal hakseleffect, wat leidt tot snellere verrotting en humusvorming.

Klik hier voor productfiche